Precision Bijscholingen

Precision Bijscholingen is geaccrediteerd door het V&VN, KNOV, NVOG en KNMG.

Precision Bijscholingen is op 18 juli 1999 opgericht door Alfred de Jong. Na jaren lesgeven op de zeilschool, in het ziekenhuis, op congressen en in opleidingsinstituten drong de vraag zich op of ik nu verder wilde als grote knecht of als kleine baas. Moeite hebben met trage molens en procedures. Beperking in een vrije rol, beperking in het snel ontwikkelen van goeie ideeën. Je voelt dat het beter kan, frisser, vlotter, scherper en geven wat de cursist echt nodig heeft.

De franje eraf, to-the-point onderwijs, niet meer voordoen-nadoen in het praktijklokaal, meer het waarom, weten waar je over praat.

Niet meer ongeveer, het moet exact zijn. Precies zijn. Precies weten. Precies doen. En zo ontstond de naam: Precision.

Scholen op basis van behoefteonderzoek. Ik ben erop afgestudeerd tijdens de lerarenopleiding aan de Hogeschool Nijmegen in 1996. Dan moet je er ook iets mee doen. Iets echts.

Velen kennen ons inmiddels wel. De perfecte administratie, de boeiende lessen, de zeer nuttige en mooie modules met bijbehorende Powerpointpresentaties. De scherpe, meetbare doelstellingen. De docenten hebben een eigen audiovisuele set gekregen.

De docenten zijn geselecteerd. Alle zijn het specialisten in hun werkveld en doen het lesgeven 'erbij'. Die combi maakt vooral het plannen niet altijd even eenvoudig maar het resultaat is de moeite waard. Ze weten van de hoed en de rand. Ze zijn up-to-date en didactisch sterk. Ik werk nog altijd als anesthesieverpleegkundige in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Dit is een groot perifeer ziekenhuis.

Daar zijn twee redenen voor: het werk boeit me nog altijd enorm en op die manier blijf ik ook als docent en werkgever geloofwaardig. Ik blijf verzekerd van actuele ontwikkelingen en voer de handelingen regelmatig zelf uit. Ons inziens een onmisbaar element in de bijscholingsbusiness.

Tevens maakt het selecteren van personeel zo'n baan erg gemakkelijk. Je ziet wat ze doen, merkt wat ze weten en hoort op welke wijze ze hun didactiek bedrijven.

De formule is oké. De kwaliteit groeit. De groep groeit. Het aantal klanten groeit. En het blijft leuk om te doen.

Graag tot ziens.

Alfred de Jong


Bron: Precision Bijscholingen